PromoCare Företag

 

Personalen på ditt företag är din viktigaste resurs men kan också bli en stor kostnad om du inte tar hand om den på ett strategiskt sätt. Mår din personal bra såväl fysiskt, psykiskt och socialt så kommer ditt företag ovillkorligen att tjäna på detta.

 

PromoCare kan erbjuda ditt företag följande tjänster: 

PromoCares hälsoutvecklingsprogram kan garantera positiva och bestående resultat som gynnar ert företags produktivitet och effektivitet. Den ökar därmed frisknärvaron samt minskar den mycket kostsamma sjukfrånvaron.

 

Kontakta PromoCare så bokar vi in ett besök och ger mer information!