Här följer exempel på föreläsningar som PromoCare kan erbjuda på ditt företag:

 

 • Strategisk och effektiv friskvård för ditt företag 
  En genomgång av hur ditt företag blir mer lönsamt och friskt genom att satsa långsiktigt på sitt humankapital.

 

 • PromoCares Hälsoutvecklingsföreläsning                            Detta är PromoCares grundläggande föreläsning som antingen ligger som inledning för kommande och individuella coachingsamtal men som också kan brytas ut som en fristående föreläsning. Här får du en bred bas att stå på inom hälsa, träning och kost som gör att du kan ta ett stort kliv mot individuella livsstilsförändringar och därmed ta ett eget ansvar din hälsa och framtid.

 

 • Du blir vad du äter
  En grundläggande föreläsning inom kost där de viktigaste delarna behandlas för att du ska kunna få en god uppfattning om hur du kan påverka ditt välmående och prestation genom att enkelt och bit för bit lägga om dina kostvanor.

 

 • Vad är sanning och vad är myt, inom kost, träning och förbränning?                                                                      Vem och vad ska man tro på i denna djungel av budskap och utbud inom kost och träning som finns idag. Här får du svaren!

 

 • Känsla av sammanhang (KASAM)
  Hur man uppnår bästa möjliga psykisk hälsa på arbetsplatsen och i ditt privatliv? KASAM (Känsla av sammanhang) är ett spännande och intressant  begrepp som ger dig en stor del av sanningen för en god psykisk hälsa.

 

 • Effektiv styrketräning                                                               Vill du ha en mer explosiv-, uthållig-, maxstyrke- eller statisk kapacitet i din kropp eller kanske en blandning? Här får du svaren på hur du optimerar dina resultat utifrån vilken målsättning du har med din styrketräning. 

 

 • Effektiv konditionsträning                                                         Vill du kunna öka din kapacitet för att kunna utföra en aktivitet under lång tid eller vill du bli snabbare på lite kortare sträckor? Här får du svaren på hur du optimerar dina resultat utifrån vilken målsättning du har med din konditionsträning. 

 

Kontakta PromoCare för bokning eller mer information kring dessa föreläsningar.

Vi kundanpassar även andra föreläsning vid önskemål.