MyCare hälsoutvecklingsprogram

 

Vårt hälsoutvecklingsprogram MyCare är ett pedagogiskt och effektivt verktyg som är mätbart samt garanterar resultat för ditt företag och din personal i syfte att stärka ditt humankapital. 


MyCare ser till att öka frisknärvaron, minska sjukfrånvaron och stärka produktiviteten hos ditt företag genom att få alla att ta ansvar för sin egna hälsa på sitt sätt och utifrån sin nuvarande nivå.

 

MyCare hälsoutvecklingsprogram kan schematiskt beskrivas enligt följande 5-stegs modell:

 

Programmet är i grunden ca 3 mån men kan även skapas i 1-2 års avtal i samråd med varje företags önskemål. Kontakta PromoCare för att boka en grundligare presentation eller en offertförfrågan.

 

 1. Föreläsning
  Programmet grundläggs med en inspirerande och motiverande föreläsning kring hälsa, kost, aktivitet och motivation.
 2. Coachingsamtal nr 1
  Inom ett par veckor efter föreläsningen har alla möjlighet att delta i ett individuellt coachingsamtal inkluderat några enklare fysiska tester, såsom konditionstest och kroppssammansättningstest (obs! testerna är frivilliga). Personliga målsättningar sätts upp inom kost och aktivitet. En delrapport redovisas efter alla samtal till företaget gällande den nuvarande hälsostatusen hos personalen som grupp.
 3. Åtgärdsprogram
  Efter coachingsamtal nr 1 ges individuella åtgärdsprogram inom kost och aktivitet. Målsättningen sätts i att förändra några vanor till det bättre under den här perioden. Påminnelser skickas ut en gång i veckan där man gör en egen gradering/reflektion över hur varje vecka har gått utfrån den målsättning som man har satt upp.
 4. Coachingsamtal nr 2
  Efter ca 3 mån följs åtgärdsprogrammen och testerna upp i ett nytt samtal samt en slutrapport redovisas till företaget vad hälsoutvecklingsprogrammet har fått för resultat, hos personalen som grupp.
 5. Analys/utvärdering
  En analys och utvärdering görs i syfte att säkerställa att målet med hälsoutvecklingsprogrammet har uppnåtts, och hur vi härifrån går vidare med fortsatt hälsoarbete på företaget.