PromoCare är ett hälsoutvecklingsföretag som drivs av Mathias Gustafsson. Han har 20 års erfarenhet av friskvårds- och hälsobranschen. Han har en utbildning från både universitetet som hälsovetare inom hälsopromotion, samt spetskompetens som Personlig tränare och Kostrådgivare från utbildningsorganisationen SAFE. 

 

PromoCare är en förkortning för promotion care, vilket enkelt översatt betyder befrämjande vård. Befrämjande vård har sin utgångspunkt i att främja det friska hos varje individ istället för att behandla det som kan bli, eller redan blivit sjukt.

 

PromoCares arbetssätt är indelat i 5 delar

 1. Din hälsa
  Att du som individ själv ser ditt ansvar och din del i det du vill förändra.
 2. Motivation
  Att det alltid finns ett tydligt skäl till varför du vill göra förändringen. Det är bara genom egen motivation som en hållbar och långsiktig livsstilsförändring kan genomföras.
 3. Kost
  Att öka din kunskap och medvetenhet om vad som är sanning och myt inom kost samt hur man med små förändringar kan få stora och bestående resultat. 
 4. Aktivitet
  Att öka din kunskap och medvetenhet kring hur motion och vardaglig aktivitet ökar välbefinnandet, förbränningen och prestationsförmågan. 
 5. Balans
  Att en samverkansbalans mellan ditt arbete, familj och sociala liv. Här finns nyckeln till en kontinuerlig och fortsatt långvarig stark hälsa hela livet ut. 

Det 5 stegen illustreras nedan i PromoCares egen hälsomodell: