Kostrådgivning

PromoCares kostrådgivning utgår alltid utifrån varje persons nuläge och målsättning, samt att hänsyn alltid tas till varje individs förutsättningar vad gäller arbete och fritid.

Det du får i denna tjänst är dels rådgivning men också coaching inom kosthållning, så att den ska passa dig och din livssituation. Inga av PromoCares råd är baserade på kortsiktighet, snabba kurer eller modedieter, utan har en vetenskaplig grund som riktar sig till den som vill göra en hållbar och långsiktig förändring av sina kostvanor.

  • Den enklaste och mest grundläggande tjänsten inom PromoCares kostrådgivning är ett paket på 3 tim, där vi i detalj utgår ifrån vad du äter och får i dig under en helt vanlig dag. Därefter får du en miniföreläsning om hur kosten vi äter påverkar både vår prestation och humör under dagen, men också hur fettförbränningen kan påverkas radikalt med små medel och en jämnare blodsockerkurva.
  • Ett kroppssammansättningstest görs där du kan se hur mycket fettprocent kontra muskelprocent som din kropp består av. Det används dels för att kunna se var någonstans skalan du befinner dig i nuläget, men framför allt för att kunna sätta upp en rimlig målsättning till nästa gång vi ses och för att kunna se att det du har gjort under dessa veckor har givit resultat.
  • Efter cirka en månad ses vi igen för en uppföljning av dina resultat. Då ser vi om du uppnått din målsättning. Vi lägger även upp en plan för vad du ska tänka på framöver samt sätter upp nya målsättningar.

 Pris för 3 tim: 2990kr

Kontakta PromoCare  för ytterligare info kring denna tjänst, eller om annan typ av hjälp inom kost efterfrågas.

Väl mött!

/Mathias Gustafsson